• Hình ảnh: Phiên dịch, dịch thuật Đức-Việt
  Phiên dịch, dịch thuật Đức-Việt

  Hãy tìm hiểu về dịch vụ Phiên Dịch Đức-Việt chất lượng cao trong thời gian ngắn của Phiên dịch Đức Việt.
  Phiên dịch Đức-Việt

 • Hình ảnh: Tư Vấn Đức-Việt
  Tư Vấn Đức-Việt

  Hãy tìm hiểu các dịch vụ tư vấn về Du Học, Văn Hóa, Kinh Tế và Pháp Luật.
  Tư Vấn Đức-Việt

Hình ảnh: Phiên dịch Đức-Việt
Liên Hệ
Phiên dịch Đức-Việt
Mai Dang
Grünberger Straße 47
10245 Berlin-Friedrichshain
Germany

Berlin
+4917681459515
+493012053398
E-Mail

Cam kết bảo mật thông tin

Cam kết bảo mật thông tin
1. Tổng quan về bảo mật thông tin
Thông tin chung
Các thông tin sau đề cập tới các vấn đề liên quan tới bảo mật thông tin cá nhân của người dùng khi truy cập website của chúng tôi. Thông tin cá nhân là tất cả các dữ liệu nhằm xác định danh tính của người dùng. Thông tin chi tiết về việc bảo mật thông tin xin tham khảo bản cam kết bảo mật thông tin được trình bày dưới đây.

Thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi
Ai là người chịu trách nhiệm về việc thu thập dữ liệu trên trang web này?
Việc xử lý dữ liệu trên website này được thực hiện bởi nhà cung cấp website. Thông tin liên hệ của nhà cung cấp có thể được tìm thấy trong phần liên hệ của website.

Chúng tôi thu thập dữ liệu người dùng như thế nào?
Một mặt, dữ liệu được thu thập sẽ do chính người dùng cung cấp. Ở đây có thể là các thông tin được người dùng nhập vào trong mục mẫu liên hệ.

Các thông tin khác được thu thập tự động khi truy cập website bởi hệ thống CNTT, là các thông tin kỹ thuật (ví dụ trình duyệt Internet, hệ điều hành, thời gian truy cập trang). Việc thu thập những dữ liệu này diễn ra tự động khi người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng những dữ liệu này làm gì?
Một phần thông tin được thu thập nhằm bảo đảm việc hiển thị trang web không gặp trục trặc. Các thông tin khác có thể được sử dụng để phân tích thói quen sử dụng người dùng.

Người dùng có quyền gì với các thông tin dữ liệu của họ?
Người dùng có quyền nhận miễn phí, vào bất cứ lúc nào các thông tin về xuất sứ, người nhận và mục đích sử dụng các thông tin cá nhân của họ. Ngoài ra người dùng còn có quyền yêu cầu chỉnh sửa, khoá hoặc xoá các dữ liệu này. Liên quan tới những yêu cầu này cũng như các câu hỏi về bảo mật thông tin, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi vào bất cứ lúc nào tại địa chỉ được ghi trong mục Liên hệ. Ngoài ra, người dùng có quyền khiếu nại tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Các công cụ phân tích và công cụ của bên thứ ba
Khi truy cập website của chúng tôi, hành vi lướt web của người đùng có thể được đánh giá thống kê. Việc này sẽ được thực hiện bởi Cookies và các chương trình phân tích. Thông thường, việc phân tích hành vi lướt web được thực hiện ẩn danh; hành vi lướt web không được chỉ dẫn đến người dùng. Người dùng có thể khiếu nại các phân tích này hoặc ngăn chặn thông qua việc không sử dụng một số công cụ cụ thể. Thông tin chi tiết đề nghị xem cam kết bảo mật thông tin dưới đây.

Người dùng có thể khiếu nại các phân tích này. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về các khả năng khiếu nại trong phần cam kết bảo mật thông tin.

2. Các thông tin bắt buộc và các hướng dẫn chung

Bảo mật thông tin
Nhà cung cấp trang web này rất chú trọng tới vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi xử lí các thông tin cá nhân của người dùng một cách tin cậy và phù hợp với các quy định về bảo mật thông tin và trong cam kết này.

Khi Quý vị sử dụng trang web này, cấc thông tin cá nhân khác nhau sẽ được thu thập. Các thông tin cá nhân là các thông tin nhằm định danh tính. Cam kết bảo mật thông tin này nêu rõ, thông tin nào được thu thập, sử dụng vào việc gì, nhằm mục đích gì và bằng cách thức nào.

Chúng tôi lưu ý rằng, việc truyền thông tin dữ liệu qua internet (ví dụ trao đổi bằng Email) có thể có các lỗ hổng an ninh. Việc bảo mật thông tin khỏi truy cập của bên thứ ba mà không có lỗ hổng là không thể.

Chỉ dẫn về các cơ quan chức năng
Cơ quan chức năng chịu trách nhiệm về việc xử lí thông tin dữ liệu tại trang web này là:

Phiên Dịch Đức-Việt
Mai Dang
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
Gruenberger Straße 47
10245 Berlin-Friedrichshain Berlin
Germany

Cơ quan chức năng là người hoặc pháp nhân quyết định độc lập hoặc cùng với những người khác về mục đích và công cụ xử lí các dữ liệu cá nhân (ví dụ tên, địa chỉ email, v.v ).

Khiếu nại việc chấp thuận cho xử lí thông tin
Nhiều quy trình xử lí thông tin chỉ được thực hiện nếu có sự chấp thuận rõ ràng của người dùng. Người dùng có thể khiếu nại vào bất cứ lúc nào việc chập thuận đó, chỉ cần thông báo thông qua Email tới chúng tôi. Tính hợp pháp của việc xử lí các dữ liệu cho tới thời điểm có khiếu nại không thay đổi.

Quyền khiếu nại với các cơ quan quản lý chức năng
Trong trường hợp có vi phạm về bảo mạt thông tin, người bị hại có quyền khêisu anij tại cơ quan quản lý chức năng. Cơ quan quản lý chức năng liên quan tới các vấn đề bảo mật thông tin là những người phụ trách các vấn đề bảo mật thông tin liên bang tại bang mà tại đó công ty của chúng tôi đặt trụ sở. Danh sách những người phụ trách có thể được tìm thấy trong đường link dưới đây: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Quyền được trao chuyển dữ liệu
Quý vị có quyền yêu cầu được trao các dữ liệu mà chúng tôi thu thập tự động căn cứ trên sự chập thuận của quý vị hoặc nhằm thực hiện một hợp đồng cho bản thân hoặc cho một bên thứ ba dưới định dạng mà máy có thể đọc được. Nếu quý vị yêu cầu chuyển trực tiếp dữ liệu tới một người có trách nhiệm khác, việc này sẽ được thực hiện nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.

Mã hoá SSL- và TLS
Trang web này sử dụng việc mã hoá SSL và TLS cho các dữ liệu nhằm mục đích an ninh và nhằm bảo mật việc truyền thông tin, ví dụ như việc cung cấp và yêu cầu các thông tin mà quý vị gửi cho chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp website. Quý vị có thể nhận biết được việc kết nối đã được mã hoá thông qua việc dòng địa chỉ trên trình duyệt chuyển từ “http://” sang “https://” và biểu tượng ổ khoá trên trình duyệt.

Nếu mã hoá SSL và TLS-Verschlüsselung hoạt động thì các thông tin mà quý vị chuyển cho chúng tôi sẽ không thể đọc được bởi bên thứ ba.

Các giao dịch thanh toán mã hoá trên website
Khi hoàn thành một hợp đồng có phí mà quý vị phải cung cấp thông tin thanh toán (ví dụ số tài khoản cho phép tự rút) thì những thông tin này cần thiết cho việc thực hiện thanh toán.

Các giao dịch thanh toán thông qua các phương tiện thông thường (Visa/MasterCard, uỷ nhiệm tự rút) chỉ được thực hiện thông qua các kết nối có mã hoá SSL- và TLS-. Quý vị có thể nhận biết được việc kết nối đã được mã hoá thông qua việc dòng địa chỉ trên trình duyệt chuyển từ “http://” sang “https://” và biểu tượng ổ khoá trên trình duyệt.

Khi trao đổi mã hoá các thông tin thanh toán với chúng tôi, các thông tin này không thể đọc được bởi bên thứ 3.

Thông tin, khoá và xoá
Trong khuôn khổ các quy định hiện hành, quý vị có quyền được cung cấp thông tin miễn phí, vào bất kỳ lúc nào các thông tin cá nhân được lưu trữ, nguồn gốc, người nhận, mục đích xử lí thông tin và quyền yêu cầu chỉnh sửa, khoá hoặc xoá các dữ liệu. Các vấn đề liên quan và các câu hỏi liên quan tới thông tin cá nhân, đề nghị liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ trong mục Liên hệ.

Khiếu nại thư quảng cáo
Không được phép sử dụng các thông tin liên hệ được công bố trong phần liên hệ nhằm mục đích gửi các tài liệu thông tin quảng cáo không được yêu cầu. Nhà cung cấp trang web này bảo lưu các bước luật pháp trong trường hợp gửi các thông tin quảng cáo không yêu cầu, ví dụ thông qua Spam Email.

3. Người chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin

Người chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật
Chúng tôi đã cử một người chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin cho công ty của chúng tôi.

Phiên Dịch Đức-Việt
Mai Dang
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
Gruenberger Straße 47
10245 Berlin-Friedrichshain Berlin
Germany

4. Thu thập dữ liệu trên trang web

Cookies
Các trang mạng internet có thể sử dụng cookies. Cookies không gây hại tới máy tính và không chứa virus. Cookies được sử dụng nhằm mục đích giúp các đề xuất của chúng tôi trở nên thân thiện với người dùng hơn, hiệu quả và an toàn hơn. Cookies là các tệp chữ, được lưu trên máy tính và được lưu trữ bởi trình duyệt.

Các Cookies thường được dùng là các “Session-Cookies”. (cookie theo phiên làm việc). Chúng sẽ được tự động xoá sau khi biết thúc truy cập. Các cookies khác được lưu trên thiết bị đầu cuối cho tới khi người dùng xoá chúng. Các cookies này cho phép nhận ra trình duyệt của người dùng trong lần truy cập tiếp theo.

Người dùng có thể cài đặt trình duyệt để nhận được thông báo về việc cài đặt các cookies, hoặc chỉ cho phép cookies trong những trường hợp cụ thể, nhận cookies trong một số trường hợp, loại trừ cookies hoặc kích hoạt tính năng tự động xoá cookies khi đóng trình duyệt. Khi không kích hoạt cookies thì các chức năng của website có thể bị hạn chế.

Các Cookies cần thực hiện một số quy trình trao đổi điện tử hoặc thực hiện một số chức năng cụ thể theo mong muốn của người dùng (ví dụ chức năng giỏ mua hàng) được lưu trữ trên cơ sở điều 6, khoản 1, lit. f DSGVO (Quy định về bảo mật thông tin). Người điều hành website có nhu cầu hợp pháp lưu trữ cookies nhằm đảm bảo việc tối ưu, không gặp trục trặc. Khi các cookies khác (ví dụ Cookies để phân tích hành vi lướt mạng của người dùng) được lưu trữ thì các cookies này phải được nêu và làm rõ đặc biệt trong bản cam kết bảo mật thông tin.

Tệp ghi Server-log
Nhà cung cấp trang web thu thập và lữu trữ tự động các thông tin trong các tệp tin được gọi là Tệp ghi Server-Log do trình duyệt tự động truyền đi. Đó là:

 • Chủng loại và phiên bản của trình duyệt
 • Hệ điều hành đang được sử dụng
 • Các đường link URL tham chiếu
 • Tên Host của máy tính truy cập
 • Thời gian yêu cầu server
 • Địa chỉ IP

Không có việc tổng hợp các thông tin này với các nguồn dữ liệu khác.

Việc xử lí thông tin căn cứ theo điều 6 khoản 1 lit. f DSGVO (Quy định về bảo mật thông tin) cho phép việc xử lí dữ liệu nhằm thực hiện hợp đồng hoặc các biện pháp tiền hợp đồng.

Xử lí thông tin (Thông tin khách hàng và thông tin hợp đồng)
Chúng tôi chỉ thu thập, xử lí và dùng các dữ liệu cá nhân khi các thông tin này cần cho việc giải thích, thiết kế nội dung hoặc thay đổi các quan hệ luật pháp (dữ liệu có sẵn). Việc này được thực hiện căn cứ theo điều Art. 6 khoản 1 lit. b DSGVO cho phép việc xử lí dữ liệu nhằm thực hiện hợp đồng hoặc các biện pháp tiền hợp đồng. Các thông tin cá nhân về việc sử dụng các trang mạng (dữ liệu sử dụng) chỉ được thu thập, xử lí và sử dùng khi cần thiết nhằm cho phép người dùng thực hiện các chức năng hoặc tổng hợp các chức năng được sử dụng.

Các thông tin khách hàng được thu thập sẽ được xoá sau khi kết thúc hợp đồng hoặc chấm dứt quan hệ công việc. Các thời hạn lưu trữ theo quy định luật pháp không thay đổi.

Truyền tải thông tin dữ liệu khi ký kết hợp đồng dịch vụ và các nội dung số
Chúng tôi chỉ truyền các dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba khi việc này là cần thiết trong khuôn khổ thực hiện hợp đồng, ví dụ như cung cấp thông tin cho ngân hàng được uỷ quyền nhằm thực hiện giao dịch thanh toán.

Việc cung cấp thông tin vượt ra ngoài phạm vi đó sẽ không được thực hiện hoặc chỉ được thực hiện khi người dùng đồng ý chấp thuận việc cung cấp thông tin. Không có việc cung cấp dữ liệu của người dùng cho một bên thứ ba nhằm mục đích quảng cáo mà không có sự cho phép đồng ý chấp thuận của người dùng.

Việc xử lí thông tin căn cứ theo điều 6 khoản 1 lit. f DSGVO (Quy định về bảo mật thông tin) cho phép việc xử lí dữ liệu nhằm thực hiện hợp đồng hoặc các biện pháp tiền hợp đồng.

5. Các công cụ phân tích và quảng cáo

Matomo (trước đây là Piwik)
Trang web này sử dụng dịch vụ phân tích web mã nguồn mở Matomo. Matomo sử dụng các "Cookies" là các tệp chữ được lưu trên máy tính và cho phép phân tích việc sử dụng website. Các thông tin được tạo ra bởi Cookie về việc sử dụng website được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Địa chỉ IP được ẩn hoá trước khi lưu trữ.

Matomo-Cookies nằm trên thiết bị đầu cuối cho tới khi người dùng xoá đi.

Việc lưu trữ các Cookies Matomo-Cookies được thực hiện căn cứ trên điều 6 khoản 1 lit. f DSGVO. Người điều hành website có nhu cầu hợp pháp phân tích hành vi sử dụng của người dùng ẩn danh nhằm tối ưu hoá các đề xuất web và quảng cáo.

Các thông tin được tạo ra bởi cookie về việc sử dụng website không được cung cấp cho bên thứ ba. Người dùng có thể ngăn chặn việc lưu trữ cookie bằng cách cài đặt phần mềm trình duyệt; tuy nhiên lưu ý là người dùng có thể sẽ không sử dụng được đầy đủ và toàn diện các chức năng của website trong trường hợp này.

Khi người dùng không đồng ý với việc lưu trữ và sử dụng thông tin, người dùng có thể không kích hoạt chức năng lưu trữ và sử dụng. Trong trường hợp này, trình duyệt của người dùng sẽ để lại một Opt-Out-Cookie ngăn Matomo lưu các thông tin sử dụng. Khi người dùng xoá các cookies sẽ dẫn tới xoá cá Opt-Out-Cookie. Opt-Out Cookie này phải được kích hoạt trong lần truy cập website tiếp theo.

De-/Activate tracking6. Plugins và công cụ

Google Web Fonts
Trang web này sử dụng web font do Google cung cấp nhằm hiển thị thống nhất loại chữ. Khi gọi tên trang web, trình duyệt sẽ tải font chữ web font cần thiết vào bộ nhớ đệm của trình duyệt nhằm giúp hiện thị chính xác chữ và loại chữ.

Để làm được việc này, trình duyệt sẽ phải kết nối với máy chủ của Google. Qua đó Google sẽ biết được trang web đã được truy cập từ địa chỉ IP của người dùng. Việc sử dụng Google Web Fonts được thực hiện nhằm giúp hiển thị các đề xuất trực tuyên thống nhất và phù hợp. Việc này nằm trong nhu cầu hợp pháp theo điều 6 khoản 1 lit. f DSGVO.

Khi trình duyệt không hỗ trợ Web Fonts thì loại chữ tiêu chuẩn của máy tính sẽ được sử dụng.

Các thông tin thêm về Google Web Fonts https://developers.google.com/fonts/faq đề nghị tham khảo cam kết bảo mạt thông tin của Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Trang web này sử dụng dịch vụ bản đồ thông qua API của Google Maps. Nhà cung cấp là công ty Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Để sử dụng tính năng của Google Maps đòi hỏi lưu trữ địa chỉ IP của người dùng. Những thông tin này sẽ được truyền tới và lưu trữ tại máy chủ của Google tại Mỹ. Nhà cung cấp trang web này không có tác động nào tới việc truyền tải dữ liệu này.

Việc sử dụng Google Maps nhằm giúp hiển thị phù hợp các đề xuất trực tuyến và giúp tìm các địa điểm được trang web cung cấp dễ dàng hơn. Việc này trong phạm vi hợp pháp theo điều 6 khoản 1 lit. f DSGVO.

Để biết thêm các thông tin về việc sử dụng dữ liệu người dùng đề nghị tham khảo bản cam kết bảo mật thông tin của Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

QR-Code

Thông tin liên hệ cá nhân có thể được quét trực tiếp vào điện thoại thông minh.

Liên Hệ qua mã QR.

Quý khách cũng có thể bấm vào mã QR và lưu danh thiếp trên thiết bị kỹ thuật số của quý khách.

Giờ làm việc

Thứ hai- Thứ sáu
9:00 - 19:00 (Giờ GMT +2)

Theo Dõi

Quý khách có thể cập nhật thông tin của Phiên Dịch Đức-Việt qua các kênh truyền thông xã hội.


© Phiên dịch Đức-Việt | 08/2014 - 10/2019
Norman Schwaneberg